Muutoksenhaku Finnoon osayleiskaavasta

Tiedote 29.9.2017

Finnoon osayleiskaava hyväksyttiin 17.10.2016 Espoon kaupunginvaltuustossa. Tringa valitti kaavapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen viime vuoden marraskuussa. Eilen muutoksenhakua jatkettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaava mahdollistaisi 10 000 asukkaan keskuksen rakentamisen Suomenojan lintualueen välittömään läheisyyteen, mikä heikentäisi Suomenojan kansainvälisesti tunnustetun lintualueen arvoja. Osayleiskaava kattoi alun perin laajemman alueen, johon kuului myös Suomenojan satama ja sen edustalla oleva merialue. Tämän jälkeen kaava jaettiin kahteen osaan ja hyväksymiskäsittelyyn tuotiin vain kaavan pohjoispuoli.

Tringan mukaan Suomenojan linnustoon kohdistuvat haittavaikutukset ovat ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain luontoarvojen vaalimista koskevien vaatimusten kanssa. Lisäksi Suomenojan lintualue täyttää EU:n erityissuojelualueen (SPA) kriteerit, minkä vuoksi vaikutustenarviointiin olisi tullut sisällyttää alkuperäisen kaavan ulkopuolelle jäänyt satama-alueen suunnitelma. Varovaisuusperiaate huomioiden ei Suomenojan linnustoon kohdistuvia merkittäviä haitallisia yhteisvaikutuksia voida poissulkea. Lisäksi on mahdollista, että valituksenalainen kaava aiheuttaa jo itsessään merkittäviä haittoja linnustolle, sillä vaikutustenarvioinnissa edellytettyjä lieventämistoimia ei ole asianmukaisesti integroitu kaavaratkaisuun. Valituksiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Tringa ry:n valitus Helsingin hallinto-oikeuteen 23.11.2016

Tringa ry:n valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 28.9.2017

Jaa tämä juttu:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email