Tutkimustoiminta Haliaksella

Asemalla kerätään aineistoa (1) havainnoimalla näkyvää muuttoa, joka sisältää neljän tunnin vakiohavainnoinnin auringon noususta alkaen, (2) laskemalla paikalliset linnut Uddskatanin ja Gåsöruddenin niemiltä sekä Tulliniemeä ympäröivältä merialueelta sekä (3) rengastamalla lintuja 12 vakiopikkulintuverkolla. Lisäksi asemalla on käytössä kymmenen petoverkko- sekä kahdeksan lisäpikkulintuverkkopaikkaa. Rengastustoiminta keskittyy vain syyskauteen.

Havainnot kootaan iltaisin asemalomakkeelle ns. iltahuudossa ja asemalomakkeen tiedot tallennetaan myöhemmin asemalla olevalle tietokoneelle.

Aseman aineiston on todettu soveltuvan mm. muutonajoittumisen ja muun vuodenaikaisesiintymisen määrittämiseen (kts. julkaisuluettelo 34, 50). Muutonajoittumistietoja on hyödynnetty ilmastotutkimuksessa selvittämään mm. vaikuttaako talviaikainen ilmaston ankaruus seuraavankevään muuton ajoittumiseen ja onko kevätmuuton ajoittuminen aikaistunut ilmaston lämpenemisen myötä (47, 49, 56, 60, 63). Lisäksi Haliaksen aineisto soveltuu asemalla esiintyvien lintupopulaatioiden kannankehityksien seurantaan (57, 71).

Viime aikoina Haliaksen aineistoa on hyödynnetty yliopistoissa toteutettavissa ilmastotutkimuksissa (47, 49, 56, 60, 63, 70, 76, 88, 91, 95, 99-100, 104, 110, 113). Maailman muuttuessa on tärkeää seurata kuinka muuton ajoittuminen ja lintujen populaatiokoot reagoivat erilaisiin mahdollisiin muutoksiin. Muutosten selvittämiseen tarvitaan pitkiä havaintosarjoja. Tämän takia on tärkeää, että lintuhavaintojen järjestelmällistä keräämistä jatketaan vastaisuudessakin lintuasemilla. Hangon lintuasema on osa läntisen Suomenlahden ekologisen pitkäaikaiseurannan yksikköä (Long-Term Ecological Research (LTER), joka puolestaan on osa sekä Suomen ympäristökeskuksen loppuvuodesta 2006 perustamaa kansallista seurantaverkostoa että kansainvälistä ILTER-verkostoa. Toimiessasi miehittäjänä lintuasemalla voit nauttia hienoista lintuelämyksistä ja samalla edistät lintujen seurantaa ja tutkimusta.

Vaikka Haliaksen aineistosta on julkaistu viime aikoina useita artikkeleita, on aineisto kokonaispotentiaalista vasta raapaistu pintaa. Aseman periaate on, että aineisto on vapaasti tutkijoiden käytettävissä. Mikäli olet kiinnostunut tutkimusyhteystyöstä, ota yhteys asemanhoitaja Aleksi Lehikoiseen (aleksi.lehikoinen (ät) helsinki.fi).

Pikkulepinkäinen kädessä

Pikkulepinkäinen pesii säännöllisesti Haliaksella

Jaa tämä juttu:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone